Kayserili Hemşehrilerime Sesleniyorum

Değerli hemşehrilerim, İstanbul herhangi bir şehir değil. Nüfusu yakın çevremizde bulunan birçok devletin nüfusundan kalabalık, kendi başına bir devlet görünümündedir.

Dernekler sivil toplum kuruluşlarının ilk basamağıdır. Birlikteliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı, kültürel varlıkları ortaya çıkarıp yaşatma ve geliştirmeyi amaçlarlar. Üyeler ve hemşeriler arası iletişim kurarlar. Projeler üretir, hayata geçirme çabası gösterirler. Türkiye’de bugüne kadar açılan dernek sayısının 236.000’den fazla olduğunu ve bunların yüzden 60’ının kapandığı düşündüğünüzde, dernekçiliğin ne kadar zor bir iş olduğunu kavramanız güç olmayacaktır.

Dernekçilik zor iştir! Kurmak kolaydır ama yaşatmak büyük enerji ve özveri ister. Görev üstlenenlerin gücü kuvveti ve enerjisi sizlersiniz. Sizler olmadan dernek yaşamaz.

Derneğimizin bir yüzü Kayseri’de yaşayan hemşehrilerimizin sorunlarına dönükken diğer yüzü ise, İstanbul’da ikamet etmekte olan hemşehrilerimizin sorunlarına dönüktür. Çünkü İstanbul herhangi bir şehir değil. Nüfusu yakın çevremizde bulunan birçok devletin nüfusundan kalabalık, kendi başına bir devlet görünümündedir. Burada yaşayan hemşerilerimizi bir çatı altında toplamak, birbirlerinden haberdar olmalarını ve birbirlerine destek olmalarını sağlama amacı taşıyoruz.

Derneğimizin esas amacı, nerede yaşarsa yaşasın, Kayserilinin sorunlarına çare ve sevincine ortak olmaktır.

Derneğimizin, siyasi partilerle ve diğer güç odaklarıyla herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Derneğimiz gücünü üyelerinden alan tam bağımsız bir Sivil Toplum Kuruluşu olma yolundadır.

Kayseri ’deki hemşehrilerimiz için hedeflerimiz:

Derneğimiz bir taraftan Kayseri de yaşayan hemşehrilerimizin İstanbul’da okuyan çocuklarına burs vermeye devam ederken diğer taraftan da İstanbul’da Kayseri Öğrenci yurdunu açma çabalarını sürdürecektir.

Bu kadarla da yetinmiyoruz. Hedefleyip gerçekleştirmek istediğimiz en önemli projemiz Kayseri’nin il, ilçe, belde ve köylerinin sorunlarını tespit edip çözüm yollarını ortaya koyduktan sonra, tespit ettiğimiz sorunların çözümlenebilmesi için, idari ve siyasi yönden gerekli mücadeleleri vermek de, en büyük ve önemli amaçlarımızdan biridir.

Kayserili hemşehrilerim tarafından kurulan, köy dernekleri federasyonlarını, ilçe, kasaba ve köy derneklerini dayanışmaya çağırıyorum. Gelin dostlar, bir ve beraber olalım. Zoru kolay kılalım. Bir elin nesi var. İki elin sesi var. Birlikten kuvvet doğar.

Sesimizi daha iyi duyurabilmek ve kendimizi daha net ifade edebilmek, İSTKAYDER Dergi projemizi hayata geçirme sebeplerimizden en önemlileridir. Bu dergiden hiçbir şekilde şahsi kazanç sağlanmayacaktır. Tüm gelir derneğimize başvuran ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz için ve öğrencilerimize burs olarak kullanılmaktadır.

Bugün Kayseri’den daha çok “Kayserili” kavramı, markalaşmış durumda… Yıllar önce, “Okumam yazmam yok, ama Kayseriliyim”… diyen tüccarlarla başlayan süreç, bugün tüm Türkiye’de bir algı, bir imaj oluşturmuş durumda. Kayserililik, “hesabını iyi bilme, ticareti iyi bilme, kazanmayı bilme” olarak yerleşmiş insanların kafalarına… “Kayserili” dendiğinde; herkes “hesabını, ticareti, kazanmayı iyi bilen” birinden bahsedildiğini hemen anlıyor. Herkes ticaret yapmasa da; bu müteşebbis ruh, Kayseri’yi bugün sadece Orta Anadolu’nun değil, ülkenin en önemli sanayi, ticaret kentlerinden biri haline getirmiş.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir