FİKRET ŞAHİN İTO MECLİS ÜYESİ ADAYLIĞI BİLDİRİSİ

Estanbul Yapı Denetim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı, İnşaat Mühendisi Fikret Şahin, 9 Nisan’da yapılacak İTO seçimlerinde 29. komitede meclis üyesi adayı olarak seçimlere giriyor.

Fikret Şahin KİMDİR?

İTO Meclisi Misyonu ve Vizyonu

İTO Platformu, küresel rekabete açık başarılı girişimcilerin dinamizminin hakkıyla temsil edildiği yerdir.

Yola çıkarken girişimcilerimizi haklı taleplerine kavuşturma arzusuyla yola çıktık.

İTO Meclis Üyesi olarak; sesinize asla yabancı kalmayacağız, üslubunuzla üslubumuz aynı olacak, kimin için ve ne için mücadele verdiğimizi asla unutmayacağız!

Bizi güçsüz bırakan tartışmaların tarafı olmayacağız.

Bize yakışan, bugünün kazanımlarını kalıcı hale getirmek, çok daha ileri hedeflere yönelmektir.

Geçmişi daha az konuşacak, ileriye daha çok koşacağız.

En büyük güvencemiz, genç girişimcilerimizin gücü ve dirayetidir.

Çabamız, kader birliği ettiğimiz sanayici iş adamı ve esnaflarımızdan aldığımız emaneti en iyi şekilde temsil etme çabasıdır.

İnsanlık tarihinin merkezi olan toprakların çocukları ve imparatorluklar kurmuş bir ecdadın mirasçıları olarak, imkanlarımızı ve potansiyelimizi biliyoruz.

Küçük hesaplarla uğraşmıyoruz.

Ülkemizi aydınlık yarınlara birlikte taşıma çabalarına katkı sunacağız.

Bu süreçte ortak aklımız ve genç girişimcilerimizin güçlü iradesi rehberimiz olacaktır.

Avrupa Birliği’ne üyeliği küresel rekabet açısından zorunlu görüyoruz fakat rekabetten korkmuyoruz.

 

Hedefimiz, 2023 vizyonuna heyecanla hazırlanan Türkiye’ye, hızla büyüyen şirket yöneticileri olarak heyecanımızla, misyonumuzla ve vizyonumuzla katkı sunmaktır.

Kalkınmanın yolunun üretimden geçtiğini biliyor, fırsat eşitliğine inanıyor, hakça paylaşmak istiyor, haksız rekabete “hayır” diyoruz. Temiziz, sıkıntımız yok!

İTO Meclisi, tüccarımızın ve milletimizin hizmetkarı olacaktır.

Dürüst, Dinamik, Çözüm üreten, Antiideolojik, Demokratik, Şeffaf, Katkı vermeye hazır, Herkesin katkısına açık, Destekleyici, Yenilikçi, Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, Üyelerinin (bireysel & kurumsal) ekonomik gelişimine önem veren, İnançlı, Gerçekçi, Uyumlu, İlkeli, Sadakat duygusu yüksek, Takipçi, Adil, Ulusal ve uluslararası Hukuk kuralları ile Ticari Ahlak ve Örfe bağlı, uygulanmasında takipçi, Fikri ve sınai mülkiyet haklarına saygılı, Motivasyon için ödüllendirmeye inanan,

Üretim ve Pazarlamanın her aşamasında insan sağlığına önem veren, tüketiciye saygılı, İnsan odaklı, Kalkınmanın yolunun üretim ekonomisinden geçtiğinin bilincinde,

Adil vergilendirmeden yana, Yeraltı ve yer üstü ülke kaynaklarının (turizm, maden, enerji) verimli ve etkin yatırımlarla değerlendirilmesinden yana, aynı zamanda çevreci, işçi ve işveren haklarına saygılı, çalışma barışından yana,

Sınır tanımayan (global) ticaret anlayışına sahip, milli ve manevi değerlere bağlı, gelenekçi, geçmişle gelecek arasında köprü, Türkiye’nin stratejik ve jeopolitik konumunu bilen ve inanan, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, yenilikçi müteşebbislerin hareketidir!

İTO Meclis Üyeliğine seçildiğim takdirde, İstanbul’a fayda sağlayacak çok önemli projeler üretmek ve diğer meclis üyelerinin de desteği ile gerçekleştirmek adına, yukarıda yazılı olan bildiri maddelerinin her daim bilincinde olarak çalışmak gayesiyle aday olmuş bulunmaktayım. İTO’nun mevcut çalışmalarını yeterli bulmakla beraber, bayrağı daha yükseklere taşımak adına elimizi taşın altından çekmemeye dair söz veriyorum.

Bir Cevap Yazın